Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGZK-Jasiel Sp. z o.o.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PGZK-Jasiel Sp. z o. o. informujemy, że wybrano Pana Wojciecha Czyża zam. Skołyszyn, jednocześnie została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania.