Informacje o firmie

Misją Spółki jest zapewnienie podstawowej, regularnej komunikacji autobusowej na terenie powiatu jasielskiego.

Spółka swoją misję ma realizować w ścisłej współpracy i pod kontrolą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim (docelowo, jako podmiot wewnętrzny Związku). W trakcie realizacji swojej misji społecznej zamierza możliwie szeroko współpracować z innymi lokalnymi przewoźnikami, zainteresowanymi świadczeniem usług we współpracy z PGZK-JASIEL Sp. z o.o. na terenie powiatu jasielskiego, pod kontrolą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.