Historia

Historia Jasielskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

KS w Jaśle powstał w 1949 r. na początku jako placówka terenowa. Na ten moment nie sposób określić jakie były dzieje przynależności do różnych oddziałów, jednak na pewno w latach siedemdziesiątych Jasło stanowiło placówkę PKS Krosno. Początki jasielskiego PKS związane były z odbudową i rozbudową ZTS Gamrat. Od 1 stycznia 1977 r. nastąpiło formalne powstanie Przedsiębiorstwa PKS w Jaśle. Wcześniej, bo w listopadzie 1976 roku zostaje otwarta nowoczesna, jak na tamte czasy, zajezdnia przy ul. Przemysłowej. Baza ulokowana została przy ul. Bednarskiej, zaś dworzec  znajdował się na placu Żwirki i Wigury. PKS Jasło rozpoczynało swoją historię z 57 autobusami.

W roku 1980 rozpoczyna się budowa dworca. 21 lipca 1986 r. oddano do użytku  nowy dworzec autobusowy przy ul. Dworcowej. Baza znajdowała się na ul. Towarowej. W kwietniu 2001 roku w wyniku prywatyzacji nasza Firma została przekształcona w spółkę. Od początku głównym przedmiotem działalności były regularne i okazjonalne przewozy osób i towarów.

Spółka PGZK-JASIEL Sp. z o.o. została utworzona w lipcu 2018 roku, w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKS JASŁO S.A., jako spółka zależna Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jasło Spółka Akcyjna (PKS JASŁO S.A. objęła 100% udziałów Spółki). Z dniem 1 września 2018 roku Spółka przejęła zorganizowaną część transportową Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jasło S.A.