Przebudowa drogi w miejscowości Dębowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Dębowiec” od dnia 14 lutego 2024 r. z ruchu kołowego wyłączony zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+610-3+740 w miejscowości Dębowiec.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym na czas prowadzenia robót wyznaczono objazd drogą gminną Nr 113254R Dębowiec – Bajdy oraz drogą wewnętrzną nr dz. ewid. 2348/2 w miejscowości Dębowiec.

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 21 lutego 2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż komunikacja lokalna będzie wykonywana zgodnie z wyznaczonymi objazdami.