50% zniżki dla Seniorów 65+ z terenu Gminy Skołyszyn na przejazdy z PGZK-Jasiel

50% zniżki dla Seniorów 65+ z terenu Gminy Skołyszyn na przejazdy z PGZK-Jasiel, po trasach przebiegających przez teren Powiatu Jasielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami skorzystania z ulgi.

Najważniejsze informacje:

Kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi?

– osoby zameldowane lub mieszkające na terenie Gminy Skołyszyn, które ukończyły 65 rok życia.

Jaka jest wysokość ulgi?

– wysokość ulgi stanowi 50% ceny biletu jednorazowego.

Jak skorzystać z ulgi?

– procedura jest bardzo prosta:

1. osoby po ukończeniu 65 roku życia, które są zameldowane, bądź zamieszkują na terenie naszej Gminy i wyrażą wolę korzystania z ulgi, powinny osobiście udać się do miejscowego Urzędu Gminy,

2. uzupełnią krótki wniosek o wydanie dokumentu uprawniającego do zniżki,

3. na podstawie wniosku, po potwierdzeniu uprawnienia do zniżki (weryfikacja meldunku/zamieszkania i wieku Wnioskodawcy), „od ręki” zostanie wygenerowana plastikowa karta zawierająca dane uprawnionego do zniżki,

4. karta będzie okazywana wraz z dokumentem tożsamości kierowcy autobusu PGZK-Jasiel, podczas zakupu biletu,

5. ważna bezterminowo karta zagwarantuje seniorom 65+ ulgę w wysokości 50% na przejazdy po trasach przebiegających przez teren Powiatu Jasielskiego na podstawie biletu jednorazowego.